Jos varainsiirtoveroilmoitus tai maksu myöhästyy

Jos ilmoitat tai maksat varainsiirtoveron myöhässä, sinulle tulee maksettavaksi viivästysseuraamuksia. Kiinteistön lainhuutohakemuksen myöhästymisestä on seurauksena viivästyskorotus.

Katso varainsiirtoveroilmoituksen ja maksun määräpäivät eri tilanteissa.

Ilmoitus myöhästyy: myöhästymismaksu tai veronkorotus

Jos annat varainsiirtoveroilmoituksen myöhässä, seurauksena on joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Ne voidaan määrätä kaupoista, jotka tehty 1.11.2019 tai sen jälkeen. Maksun suuruuteen vaikuttaa se, kuinka paljon varainsiirtoveroilmoitus on myöhässä.

Varainsiirtoveroilmoitus on enintään 60 päivää myöhässä

Joudut maksamaan myöhästymismaksua, jos annat varainsiirtoveroilmoituksen enintään 60 päivää myöhässä määräpäivästä. Lähetämme myöhästymismaksusta päätöksen, jossa on maksuohjeet.

Myöhästymismaksun määrä on

  • 50 euroa henkilöasiakkailta ja kuolinpesiltä
  • 100 euroa muilta verovelvollisilta ja verosta vastuussa olevilta (esim. osakeyhtiöiltä).

Esimerkiksi jos kiinteistönvälittäjä toimii liikkeen- tai ammatinharjoittajana, myöhästymismaksu on 50 euroa. Jos kyseessä on osakeyhtiö, myöhästymismaksu on 100 euroa.

Myöhästymismaksua joudut maksamaan myös silloin, jos oma-aloitteisesti korjaat aiempaa ilmoitustasi omaksi vahingoksesi enintään 60 päivää myöhässä.

Esimerkki. Jarmo on ostanut 1.9. asunto-osakeyhtiön huoneiston nro 1 hallintaan oikeuttavat osakkeet, joiden kauppahinta on 200 000 euroa. Jarmo tekee varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa määräajassa eli viimeistään 1.11. Joulukuussa Jarmo huomaa, että hän on jättänyt ilmoittamatta vastikkeeksi luettavan yhtiölainaosuuden 150 000 euroa. Jarmo tekee oikaisuilmoituksen välittömästi virheen huomattuaan eli 60 päivän kuluessa veroilmoituksen määräpäivästä. Jarmolle määrätään 50 euron myöhästymismaksu.

Varainsiirtoveroilmoitus on yli 60 päivää myöhässä

Joudut maksamaan veronkorotusta, kun

  • et ole antanut varainsiirtoveroilmoitusta lainkaan
  • annat varainsiirtoveroilmoituksen yli 60 päivää myöhässä
  • korjaat varainsiirtoveroilmoitusta vasta Verohallinnon selvityspyynnön jälkeen
  • korjaat varainsiirtoveroilmoitusta oma-aloitteisesti omaksi vahingoksesi yli 60 päivää myöhässä.

Voit joutua maksamaan veronkorotusta myös silloin, jos varainsiirtoveroilmoituksessasi on puutteita tai virheitä.

Veronkorotus on tavallisesti 10 %. Korotus voi olla myös alempi (2 % tai 5 %) tai korkeampi (15–50 %). Veronkorotuksen määrään vaikuttaa se, millaisesta laiminlyönnistä on kyse.

Veronkorotus on kuitenkin aina vähintään

  • 75 euroa henkilöasiakkailta ja kuolinpesiltä
  • 150 euroa muilta verovelvollisilta tai verosta vastuussa olevilta.

Saat veronkorotuksesta aina kuulemiskirjeen ennen veronkorotuksen määräämistä.

Maksu myöhästyy: viivästyskorko

Jos et maksa varainsiirtoveroa määräajassa, sinun pitää maksaa viivästyskorkoa. Vuonna 2021 viivästyskorko on 7 %. Maksa viivästyskorko yhdessä myöhästyneen varainsiirtoveron kanssa. Kun maksat OmaVerossa, viivästyskorko on laskettu valmiiksi mukaan summaan. Viivästyskoron määrän voit laskea korkolaskurilla.

Viivästyskorkoa joudut maksamaan myös silloin, jos olet hakenut lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista ajoissa, mutta maksanut varainsiirtoveron myöhässä.

Huom. Varainsiirtoveron maksamista koskeviin kysymyksiin vastataan maksuliikenteen palvelunumerossa 029 497 026 (pvm./mpm.). Muissa varainsiirtoveroon liittyvissä kysymyksissä Verohallinto palvelee varainsiirtoverojen palvelunumerossa 029 497 022 (pvm./mpm.).

Kiinteistön lainhuuto- tai kirjaamishakemus myöhässä: viivästyskorotus

Jos olet ostanut kiinteistön mutta et ole hakenut kiinteistölle lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista määräajassa, joudut maksamaan viivästyskorotusta. Varainsiirtoveroa korotetaan 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Veroa korotetaan kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi.

Voit maksaa viivästyskorotuksen oma-aloitteisesti OmaVerossa. Jos et ole maksanut viivästyskorotusta oma-aloitteisesti, se määrätään maksettavaksi samassa yhteydessä kuin puuttuva varainsiirtovero tai vaihtoehtoisesti lähetämme sinulle erillisen päätöksen viivästyskorotuksesta.