Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukot

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Verotaulukko 1

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Verotaulukko 1

Tuote Tuoteryhmä Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus
-maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 52,77 147,81 1,18 201,76
Maakaasu, euroa/MWh 2 7,63 12,94 0,084 20,654

Verotaulukko 2 

Verotaulukko 2

Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuus-maksu Yhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,69 0,013 0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 27,51 0 27,51
Polttoturve euroa/MWh 4 3,00 0 3,00
         

Voimassa 1.1. - 31.12.2018

Verotaulukko 1

Voimassa 1.1.2018 alkaen

Verotaulukko 1

Tuote Tuoteryhmä Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus
-maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 53,13 149,56 1,18 203,87
Maakaasu, euroa/MWh 2 7,50 12,28 0,084 19,864

Verotaulukko 2 

Verotaulukko 2

Tuote Tuoteryhmä Energiavero

Huoltovarmuus
-maksu

Yhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,69 0,013 0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 28,92 0 28,92
Polttoturve euroa/MWh 4 1,90 0 1,90