Juomapakkausvero – milloin pakkauksesta täytyy maksaa veroa?

Alkoholijuomien ja virvoitusjuomien valmistajat, maahantuojat ja pakkaajat maksavat juomapakkausveroa juomien vähittäismyyntipakkauksista, kuten pulloista ja juomatölkeistä. Vähittäismyyntipakkauksella tarkoitetaan enintään 5 litran pakkausta. Juomapakkausvero on 0,51 euroa litralta valmista juomaa.

Verolliset pakkaukset

Pakkauksesta täytyy maksaa juomapakkausveroa, jos pakkaus sisältää sellaisenaan juotavaksi tarkoitettua juomaa, joka kuuluu tullitariffin ryhmään 22.

Veroa täytyy maksaa esimerkiksi pakkauksesta, joka sisältää

 • alkoholijuomaa
 • mallasjuomaa
 • vettä
 • limonadia
 • mehua tai mehujuomaa
 • kahvi- tai teejuomaa
 • urheilujuomaa
 • muuta alkoholitonta juomaa.

Tuotteen nimike vaikuttaa siihen, täytyykö pakkauksesta maksaa veroa. Veronalainen pakkaus voi olla esimerkiksi lasia, muovia tai alumiinia.

Verottomat pakkaukset

Juomapakkauksesta ei tarvitse maksaa veroa, jos pakkaus

 • sisältää pantin ja kuuluu palautusjärjestelmään, ja pakkauksen voi täyttää uudelleen tai hyödyntää raaka-aineena
 • on valmistettu nestepakkauskartongista
 • täytetään juuri ennen myyntiä, ja sen sisältö on tarkoitettu juotavaksi heti oston jälkeen.

Milloin voi saada verovapauden pantin perusteella?

Pantillisesta juomapakkauksesta ei tarvitse maksaa veroa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • palautusjärjestelmä on hyväksytty tuottajarekisteriin, jota ylläpitää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
 • yritys on rekisteröity jäseneksi tuottajayhteisöön
 • yksittäinen tuote on hyväksytty palautusjärjestelmään.

Ahvenanmaalla on oma vastaava tuottajatiedostonsa.

Pientuottajan ei tarvitse maksaa juomapakkausveroa

Tuotteiden valmistaja tai tuottajan ei tarvitse maksaa juomapakkausveroa, jos se 

 • on oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton muista saman toimialan valmistajista
 • luovuttaa kalenterivuoden aikana kulutukseen
  • valmista, juotavaa virvoitusjuomaa enintään 70 000 litraa
  • juomapakkauksia, joista yksittäinen pakkaus on enintään 5 litraa ja kaikkien pakkausten tilavuus on yhteensä enintään 70 000 litraa.

Valmistajan on esitettävä luotettava selvitys riippumattomuudesta ja tuotannon määrästä kalenterivuoden aikana, jos Verohallinto niin vaatii.

Pientuottajan pitää tehdä pientuottajailmoitus Verohallinnolle

Pientuottajan ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, mutta tuottajan pitää tehdä pientuottajailmoitus Verohallinnolle.

Anna pientuottajailmoitus lomakkeella

Miksi pientuottajailmoitus pitää antaa?

Pienimuotoisen valmistuksen verovapaus on EU-lainsäädännön mukaista valtiontukea. Veroetua pidetään kuitenkin de minimis -asetuksen mukaisena vähämerkityksisenä tukena. Yrityksen saama tuki yhteensä ei saa ylittää 200 000 euroa 3 verovuoden aikana.

Tämän vuoksi pientuottajan pitää ilmoittaa Verohallinnolle tuki, jonka yritys on saanut muilta viranomaisilta kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana.

Pientuottaja saa Verohallinnon myöntämästä tuesta kirjallisen päätöksen.

Lue lisää vähämerkityksisestä tuesta eli de minimis -tuesta (TEM)

Lisätietoa

Juomapakkausverotaulukko

Veroilmoituslomake

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero

Juomapakkausten palautusjärjestelmät (ymparisto.fi)

Inventaarioerojen käsittely valmisteverotuksessa

Pienvalmistajat

Pirkanmaan ELY-keskus (ely-keskus.fi)