Brexitin vaikutukset verotukseen

Britannian EU-ero tuo muutoksia muun muassa rajat ylittävään kaupankäyntiin. Ota selvää, vaikuttaako ero yrityksesi verotukseen ja mitä toimenpiteitä tai muutoksia se mahdollisesti edellyttää. Tutustu menettelyihin ja sääntöihin, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa. 

Alla olevissa ohjeissa kerrotaan Brexitin vaikutuksista veroasioihin. Seuraukset ovat erilaiset riippuen siitä, eroaako Britannia EU:sta ilman sopimusta vai syntyykö erosta sopimus.

Ajankohtaista tietoa Brexitin etenemisestä esimerkiksi Valtioneuvoston kanslian sivuilla.

Ero ilman sopimusta – seuraukset eron jälkeen

Vaikutukset kansalaisille

Britannian ero EU:sta ei vaikuta suoraan yksityishenkilöiden tuloverotukseen. Poikkeuksena on tietyt erityistilanteet, kuten Britanniassa teetetty kotitalousvähennykseen oikeuttava työ tai Britanniasta otettu vapaaehtoinen eläkevakuutus. 

Jos ostat tavaroita Britanniasta tai tuot sieltä muuttotavaroita Suomeen, sinun on tehtävä tulliselvitys. Lisätietoa Tullin sivuilta 

Brexit ei vaikuta Britanniasta Suomeen tuotavien ajoneuvojen autoverotukseen.  

Vaikutukset yrityksille

Huomaa, että videossa ja esitysmateriaalissa olevat päivämäärät ovat muuttuneet. Tarkista ajantasaiset tiedot tältä sivulta.

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio. Kaikki Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä.

Jos yritys tuo tavaroita Britanniasta Suomeen, kyse on maahantuonnista.

Kun maahantuoja

Jos yritys myy tavaroita Suomesta Britanniaan, kyseessä ei ole enää veroton yhteisömyynti. Sen sijaan tavaran myyntiä käsitellään verottomana vientimyyntinä.

Lisätietoa

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio. Palvelun myyntiä Suomen ja Britannian välillä ei enää käsitellä EU:n sisäisenä palvelumyyntinä tai -ostona. Palvelumyynti EU:n ulkopuolisiin eli kolmansiin maihin verotetaan arvonlisäverolain myyntimaasäännösten mukaan. Jos palvelu on myyntimaasäännösten mukaan myyty EU:n ulkopuolella, myynnin arvonlisäverokohtelu täytyy aina selvittää siitä maasta, jossa palvelu on myyty.

Huomioi, että kyseisiä palvelun myyntejä tai ostoja ei ilmoiteta arvonlisäveroilmoituksen kohdissa "Palvelujen myynnit muihin EU-maihin" ja "Palveluostot muista EU-maista". Ilmoita palvelujen myynti EU:n ulkopuolelle arvonlisäveroilmoituksella kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto". Myynnistä EU:n ulkopuolisiin maihin ei anneta yhteenvetoilmoitusta.

Lue lisää palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotuksesta

Britannialaisten kauppakumppanien VAT-numeroiden voimassaolon tarkistamista ei voi enää tehdä, kun Britannia on eronnut EU:sta.

Eroon asti VAT-numeroita voi tarkistaa

Yrityksen pitää pystyä tarvittaessa esittämään näyttöä kirjanpidossaan siitä, että sillä on ollut oikeus verottomaan yhteisömyyntiin Britanniaan tai että se on tehnyt yhteisöhankinnan Britanniasta ennen eroa. Tämä koskee myös kaikkia muita luovutuksia, jotka yritys on tehnyt Britanniaan tai Britanniasta ennen eropäivää. 

Jos Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta, kaikki sähköinen tiedonsiirto Britannian ja EU-maiden välillä katkeaa heti, kun ero tulee voimaan. Tällä on vaikutusta myös sähköiseen arvonlisäveron palautushakemukseen.

Hankinnat Britanniassa ennen eroa

Voit hakea arvonlisäveron palautusta ALVEU-palvelussa 31.10.2019 klo 14 saakka. OmaVero korvaa ALVEU-palvelun marraskuussa 2019. Lue lisää muutoksista

Eron jälkeen et voi enää tehdä palautushakemusta sähköisesti, vaan hakemus on tehtävä suoraan Britanniaan. Ota yhteyttä Britannian veroviranomaiseen (Gov.uk), jotta saat ohjeet arvonlisäveron palauttamista varten.

Lue lisää ohjeesta Arvonlisäveron palauttaminen suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle muista EU-maista.

Hankinnat Britanniassa eron jälkeen

EU-maiden välistä sähköistä palautushakemusta ei voi käyttää eron jälkeisiin hankintoihin Britannian ja muiden EU-maiden välillä. Jos hankinnat on tehty eron jälkeen, ota yhteyttä Britannian veroviranomaiseen (Gov.uk), jotta saat ohjeet arvonlisäveron palauttamista varten.

Britannialainen yritys

Britannialainen yritys voi hakea ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron takaisin, jos se hankkii tavaroita ja palveluita Suomesta eikä se ole alv-velvollinen Suomessa harjoittamastaan myynnistä. Eron jälkeen palautusta ei voi hakea Suomesta sähköisesti. Hae arvonlisäveron palautusta Suomesta lomakkeella 9550.

Lisätietoa:

Jos Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta, tämä vaikuttaa arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoituksiin. 

Myyntejä eron jälkeiseltä ajalta ei voi enää ilmoittaa arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoituksella, vaan ne täytyy ilmoittaa suoraan Britanniaan. Tarkempia ohjeita saat Britannian veroviranomaiselta.

Jos aiempien verokausien ilmoituksissa on korjattavaa, tee korjaukset ennen eroa. Eron jälkeen aiempien verokausien korjaukset pitää ilmoittaa suoraan Britanniaan.

Jos yrityksen tunnistamisjäsenvaltio on tällä hetkellä Britannia, yrityksen täytyy rekisteröityä johonkin toiseen EU-jäsenvaltioon, jotta se voi jatkaa erityisjärjestelmän käyttöä. Yritys voi myös rekisteröityä Suomeen arvonlisäverovelvolliseksi.

Huomaa, että OmaVero korvaa Arvonlisäveron erityisjärjestelmän asiointipalvelun marraskuussa 2019.

Mikä arvonlisäveron erityisjärjestelmä on?

Koska Britannia ei EU-eron jälkeen toimi EU:n sisämarkkinoilla, se ei kuulu enää verottomuusjärjestelmän piiriin.

Jos yrityksellä on valmisteveronalaisia EMCS-siirtoja Britanniasta Suomeen, menettelyyn tulee muutoksia. 

Jos yrityksellä on valtuutetun varastonpitäjän lupa, jatkossa Britanniaan menevät tuotteet ilmoitetaan EMCS-järjestelmässä vientiin. Sen jälkeen tehdään vientiä koskevat tulli-ilmoitukset Tullin ohjeistamalla tavalla.

Tullauksen yhteydessä yritys voi siirtää tuotteet verottomuusjärjestelmässä eteenpäin, mutta siihen tarvitaan rekisteröidyn lähettäjän lupa. Luvan myöntää Verohallinto. Yritys voi itse toimia rekisteröitynä lähettäjänä. Tuotteet voi siirtää eteenpäin myös muu yritys, jolla on rekisteröidyn lähettäjän lupa. Vastaanottajalla pitää olla valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan lupa.

Lisätietoja EMCS-järjestelmästä

SEED Europa -palvelu

Palvelussa voi tarkistaa valmisteverolupien voimassaolon ja luvan tuotetiedot. Britannialaisten kauppakumppaneiden tietoja voit tarkistaa eroon asti. 

Lisätietoa eroamispäivänä meneillään olevien siirtojen käsittelystä (komission ohje, pdf)

Britannian EU:sta eroamisella ei ole välittömiä vaikutuksia yritysten tuloverotukseen. Poikkeuksena on eräiden yhteisöjen Britanniasta saamien osinkojen veronalaisuus sellaisilta yhtiöiltä, joissa osingonsaajan omistusosuus on alle 10 %. 


Usein kysyttyä

Kysymys 1: Yritys on Suomessa arvonlisäverovelvollinen. Se ostaa britannialaiselta kauppakumppanilta tavaran ja saa tältä yhteisökauppalaskun, joka on päivätty ennen Britannian EU-eroa. Tavaran kuljetus alkaa Britanniasta ennen eroa, mutta tavara saapuu Suomeen eron jälkeen. Onko kyse maahantuonnista?

Vastaus: Kyllä on. Suomalainen yritys tekee tulliselvityksen tavarasta. Yritys antaa Verohallinnolle arvonlisäveroilmoituksen, jossa se ilmoittaa tiedot tavaran maahantuonnin arvonlisäverosta. Toimitusta ei käsitellä Suomessa yhteisöhankintana.

Kysymys 2: Suomalainen yritys myy tavaran Suomesta Britanniaan yritykselle ennen Britannian EU-eroa. Tavara toimitetaan lentorahtina Britanniaan eron jälkeen. Onko kyseessä tavaran yhteisömyynti?

Vastaus: Ei ole. Kyseessä on tavaran vienti EU:n ulkopuolelle. Arvonlisäverotuksessa sovelletaan tavaran vientikaupan säännöksiä.

Kysymys 3: Suomalainen yksityishenkilö ostaa auton autoliikkeestä Britanniasta käyttääkseen sitä Suomessa. Auto on arvonlisäverolaissa tarkoitettu uusi kuljetusväline. Myyjä luovuttaa auton ostajalle ennen Britannian EU-eroa. Auto tuodaan Suomeen Britannian EU-eron jälkeen. Onko kyse yhteisöhankinnasta?

Vastaus: Ei ole. Tulli kantaa maahantuonnista arvonlisäveron. Uuden kuljetusvälineen ostoa ei veroteta Suomessa yhteisöhankintana.

Kysymys: Suomalaisen yrityksen edustaja on käynyt Britanniassa työmatkalla lokakuussa 2019. Miten yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta hankinnoista (esim. majoituksesta), jotka on tehty Britanniassa työmatkan aikana?

Vastaus: Yritys voi tehdä sähköisen palautushakemuksen ALVEU-asiointipalvelussa 31.10.2019 klo 14 asti. Sen jälkeen palvelu sulkeutuu. OmaVero korvaa ALVEU-palvelun marraskuussa 2019. Eron jälkeen hakemus pitää lähettää suoraan Britanniaan. Hakemus on tehtävä viimeistään 30.9.2020.

Sopimus syntyy ja siirtymäaika alkaa – seuraukset

Vaikutukset kansalaisille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan. Sopimuksessa on myös optio yhden kerran tehtävästä siirtymäkauden pidennyksestä.

Vaikutukset yrityksille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan. Sopimuksessa on myös optio yhden kerran tehtävästä siirtymäkauden pidennyksestä.

Siirtymäaikana kaupankäynnissä sovelletaan nykyisiä arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen säännöksiä ja ohjeistuksia.

Siirtymäkauden aikana Britannia

  • on mukana sisämarkkinoilla ja tulliunionissa
  • noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia
  • ei osallistu enää EU:n päätöksentekoon.

Lisätietoa erosopimuksen sisällöstä (Valtioneuvoston kanslia)

Lisää aiheesta

Lisätietoa Euroopan komission verkkosivuilla:

Tietoa EU-neuvoston sivuilla:

Tietoa muiden viranomaisten verkkosivuilla:

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelumme on avoinna ma−pe 9−16.15

Palvelunumerot