Brexitin vaikutukset verotukseen

Britannian hallitus jätti 29.3.2017 anomuksen maan eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä. Tästä alkoi kahden vuoden neuvotteluaika, joka päättyy 29.3.2019. Jos yhteiseen sopimukseen siirtymäajasta ja sen sisällöstä ei päästä, Britannia eroaa unionista ilman siirtymäaikaa. Eron myötä Britanniasta tulisi EU:n ulkopuolinen valtio 30.3.2019 alkaen.

Britannian EU-ero tuo muutoksia muun muassa rajat ylittävään kaupankäyntiin. Ota selvää, vaikuttaako ero yrityksesi verotukseen ja mitä toimenpiteitä tai muutoksia se mahdollisesti edellyttää. Kannattaa tutustua menettelyihin ja sääntöihin, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa. 

Ero ilman sopimusta – seuraukset 30.3.2019 alkaen

Vaikutukset kansalaisille

Britannian ero EU:sta ei vaikuta suoraan yksityishenkilöiden tuloverotukseen. Poikkeuksena on tietyt erityistilanteet, kuten Britanniassa teetetty kotitalousvähennykseen oikeuttava työ tai Britanniasta otettu vapaaehtoinen eläkevakuutus. 

Jos ostat tavaroita Britanniasta tai tuot sieltä muuttotavaroita Suomeen, sinun on tehtävä tulliselvitys. Lisätietoa Tullin sivuilta 

Brexit ei vaikuta Britanniasta Suomeen tuotavien ajoneuvojen autoverotukseen.  

Vaikutukset yrityksille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio. Kaikki Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä.

Jos yritys tuo tavaroita Britanniasta Suomeen, kyse on maahantuonnista.

Kun maahantuoja

Jos yritys myy tavaroita Suomesta Britanniaan, kyseessä ei ole enää veroton yhteisömyynti. Sen sijaan tavaran myyntiä käsitellään verottomana vientimyyntinä.

Lisätietoa

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio. Palvelun myyntiä Suomen ja Britannian välillä ei enää käsitellä EU:n sisäisenä palvelumyyntinä tai -ostona. Palvelumyynti EU:n ulkopuolisiin eli kolmansiin maihin verotetaan arvonlisäverolain myyntimaasäännösten mukaan. Jos palvelu on myyntimaasäännösten mukaan myyty EU:n ulkopuolella, myynnin arvonlisäverokohtelu täytyy aina selvittää siitä maasta, jossa palvelu on myyty.

Huomioi, että kyseisiä palvelun myyntejä tai ostoja ei ilmoiteta arvonlisäveroilmoituksen kohdissa "Palvelujen myynnit muihin EU-maihin" ja "Palveluostot muista EU-maista". Ilmoita palvelujen myynti EU:n ulkopuolelle arvonlisäveroilmoituksella kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto". Myynnistä EU:n ulkopuolisiin maihin ei anneta yhteenvetoilmoitusta.

Lue lisää palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotuksesta

Britannialaisten kauppakumppanien VAT-numeroita ei voi enää käyttää EU-eron jälkeen.

Eroon asti VAT-numeroita voi tarkistaa

Jos suomalainen yritys hankkii Britanniassa 30.3.2019 jälkeen sellaisia tavaroita tai palveluita, joista hakee arvonlisäveron ulkomaalaispalautusta, palautushakemusta ei voi tehdä ALVEU-palvelussa. Ota yhteyttä Britannian veroviranomaiseen (Gov.uk), jotta saat ohjeet arvonlisäveron palauttamista varten.

Huomaa! Jos arvonlisävero on maksettu viimeistään 31.12.2018, voit hakea arvonlisäveron palautusta ALVEU-palvelussa viimeistään 25.3.2019. Tämän jälkeen emme voi taata, että hakemus vastaanotetaan Britanniassa. Lue lisää ohjeesta Arvonlisäveron palauttaminen suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle muista EU-maista.

Jos arvonlisävero on maksettu 1.1.–29.3.2019, voit silloinkin saada arvonlisäveron takaisin. Voit kuitenkin hakea sitä vasta aikaisintaan 30.3.2019. Ota yhteyttä Britannian veroviranomaiseen (Gov.uk), jotta saat ohjeet arvonlisäveron palauttamista varten.

Jos britannialainen yritys hankkii tavaroita ja palveluita Suomesta, se voi hakea ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron takaisin, jos yritys ei ole alv-velvollinen Suomessa harjoittamastaan myynnistä. Jos yritys on maksanut arvonlisäveron 1.1.–29.3.2019 tai tämän jälkeen, yritys voi hakea veron takaisin aikaisintaan 30.3.2019. Hae arvonlisäveron palautusta Suomesta lomakkeella 9550.

Lue lisää Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle

Jos olet rekisteröitynyt arvonlisäveron erityisjärjestelmän käyttäjäksi Suomessa ja myyt palveluja Britanniaan kuluttajille, et voi enää ilmoittaa näitä myyntejä arvonlisäveron erityisjärjestelmässä 30.3.2019 alkaen. Myynnit täytyy ilmoittaa suoraan Britanniaan. Tarkempia ohjeita saat Britannian veroviranomaiselta.

Anna veroilmoitus verokaudelta Q1/2019 viimeistään 20.4.2019. Ilmoita veroilmoituksessa myös myynnit Britanniaan ajalta ennen eroa eli 1.1.−29.3.2019. Muista myös maksaa myynnin arvonlisävero. Eron jälkeiset myynnit on ilmoitettava suoraan Britanniaan, esimerkiksi myynnit ajalta 30.-31.3.2019.

Jos yrityksen tunnistautumisjäsenvaltio on tällä hetkellä Britannia, yrityksen täytyy rekisteröityä johonkin toiseen EU-jäsenvaltioon, jotta se voi jatkaa erityisjärjestelmän käyttöä. Yritys voi myös rekisteröityä Suomeen arvonlisäverovelvolliseksi.

Mikä arvonlisäveron erityisjärjestelmä on?

Ilmoitin väärin Britannian myyntien arvonlisäveron määrän verokauden Q4/2018 ilmoituksessa. Miten voin korjata ilmoitusta?
Anna korjausilmoitus arvonlisäveron erityisjärjestelmän kautta mahdollisimman pian ennen eroa. Brexitin jälkeen kaikki korjaukset pitää tehdä suoraan Britanniaan.

Koska Britannia ei EU-eron jälkeen toimi EU:n sisämarkkinoilla, se ei kuulu enää verottomuusjärjestelmän piiriin.

Jos yrityksellä on valmisteveronalaisia EMCS-siirtoja Britanniasta Suomeen, menettelyyn tulee muutoksia. Eron hetkellä kesken olevien siirtojen käsittelyyn annamme tarkempia ohjeita, kun tietoa on saatavilla.

Jos yrityksellä on valtuutetun varastonpitäjän lupa, jatkossa Britanniaan menevät tuotteet ilmoitetaan EMCS-järjestelmässä vientiin. Sen jälkeen tehdään vientiä koskevat tulli-ilmoitukset Tullin ohjeistamalla tavalla.

Tullauksen yhteydessä yritys voi siirtää tuotteet verottomuusjärjestelmässä eteenpäin, mutta siihen tarvitaan rekisteröidyn lähettäjän lupa. Luvan myöntää Verohallinto. Yritys voi itse toimia rekisteröitynä lähettäjänä. Tuotteet voi siirtää eteenpäin myös muu yritys, jolla on rekisteröidyn lähettäjän lupa. Vastaanottajalla pitää olla valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan lupa.

Lisätietoja EMCS-järjestelmästä

SEED Europa -palvelu

Palvelussa voi tarkistaa valmisteverolupien voimassaolon ja luvan tuotetiedot. Britannialaisten kauppakumppaneiden tietoja voit tarkistaa eroon asti. 

Britannian EU:sta eroamisella ei ole välittömiä vaikutuksia yritysten tuloverotukseen. Poikkeuksena on eräiden yhteisöjen Britanniasta saamien osinkojen veronalaisuus sellaisilta yhtiöiltä, joissa osingonsaajan omistusosuus on alle 10 %. 


Sopimus syntyy ja siirtymäaika alkaa – seuraukset

Vaikutukset kansalaisille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan 31.12.2020 asti. Sopimuksessa on myös optio yhden kerran tehtävästä siirtymäkauden pidennyksestä, joka on tehtävä 1.7.2020 mennessä.

Vaikutukset yrityksille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan 31.12.2020 asti. Sopimuksessa on myös optio yhden kerran tehtävästä siirtymäkauden pidennyksestä, joka on tehtävä 1.7.2020 mennessä.

Siirtymäaikana kaupankäynnissä sovelletaan nykyisiä arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen säännöksiä ja ohjeistuksia.

Siirtymäkauden aikana Britannia

  • on mukana sisämarkkinoilla ja tulliunionissa
  • noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia
  • ei osallistu enää EU:n päätöksentekoon.

Mahdollisen erosopimuksen sisällöstä annamme tarkempia tietoja myöhemmin.

Lisää aiheesta

Lisätietoa Euroopan komission verkkosivuilla:

Tietoa EU-neuvoston sivuilla:

Tietoa muiden viranomaisten verkkosivuilla:

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelumme on avoinna ma−pe 9−16.15

Palvelunumerot