Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Keskinäinen sopimusmenettely (MAP)

Keskinäinen sopimusmenettely (Mutual Agreement Procedure, MAP) on verosopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen neuvottelu. Sen avulla pyritään ratkaisemaan tulkintaerimielisyyksiä ja poistamaan kaksinkertainen verotus.

Mihin tilanteisiin menettely sopii?

Keskinäinen sopimusmenettely sopii tilanteisiin, joissa on tarpeen poistaa kaksinkertainen verotus. Kaksinkertainen verotus tarkoittaa sitä, että tietyn valtion veroviranomainen on verottanut samassa valtiossa sijaitsevan henkilön tai yrityksen tuloa ja sama tulo on verotettu myös toisessa valtiossa.

Ennen MAP-hakemuksen tekemistä henkilön tai yrityksen on syytä keskustella toimivaltaisen viranomaisen kanssa siitä, soveltuuko keskinäinen sopimusmenettely kyseiseen tilanteeseen. Verohallinto neuvoo ja ohjaa menettelyn valinnassa.

Yhteystiedot:

Siirtohinnoittelu

Verohallinto
Keskinäinen sopimusmenettely (MAP)
Sami Laaksonen
Osoite: Verohallinto, PL 10, 00052 VERO

Puhelin: 029 512 6265
Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)vero.fi

Muut yritysverotusta koskevat tilanteet

Verohallinto
Keskinäinen sopimusmenettely (MAP)
Osoite: Verohallinto, PL 10, 00052 VERO

Puhelin: 029 512 6206
Sähköposti: suuryritysasiakkaat(a)vero.fi

MAP-hakemuksen toimittaminen

Toimita MAP-hakemus sähköisesti Verohallinnon yhteiseen sähköpostilaatikkoon MAP(a)vero.fi. Huomaa, että sähköposti on turvallinen ainoastaan silloin kun se lähetetään osoitteessa https://turvaviesti.vero.fi.

Lisätietoa MAP-hakemuksen toimittamisesta sekä pienyrityksiä ja luonnollisia henkilöitä koskevasta poikkeuksesta Verohallinnon ohjeessa Kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettely luvussa 3.4.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022