VIES-databasen (Value added tax Information Exchange System)

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen 523/1999

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER VIES-databasen
(Value added tax Information Exchange System)
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Verkställande av momsbeskattning och skattekontroll
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS EU-medlemsstaternas uppgifter som gäller kontroll av EU-handel av varor och tjänster i enlighet med rådets förordning 904/2010
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Till EU-medlemsstaterna uppgifter som gäller kontroll av EU-handel av varor och tjänster i enlighet med rådets förordning 904/2010
GRUPPER SOM REGISTRERAS Momsskyldiga personkunder
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS Kundens identifieringsuppgifter
Momsnumrets giltighet
Värdet på EU-handel av varor och tjänster

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken