Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Jobba hos oss

Vi skapar finskt välbefinnande tillsammans, och de anställda vid Skatteförvaltningen spelar en viktig roll i det. Vår uppgift är att samla in skatteintäkter för samhällets bruk.

Skatteförvaltningen är ett modernt IT-hus vars kärna består av att underlätta kundens liv. Vi är pionjärer för att förbättra kundservicen och kundupplevelsen. Kontinuerlig utveckling, experiment och de bästa sakkunniga är våra viktigaste framgångsfaktorer. 
 
Vi arbetar i en sakkunnigorganisation som utvecklas hela tiden och som uppskattar personalens kompetens. Vi ger utrymme för varandras sakkunskap och vi hjälper varandra att lyckas. 
 
Vår förtroliga verksamhetskultur bidrar till att göra arbetet mindre beroende av tid och plats. När de anställda mår bra, är också våra kunder nöjda. 
 
Som en stor organisation erbjuder vi olika möjligheter att bygga en egen karriär genom olika arbetsuppgifter, projekt, utbildningar och samarbetsnätverk. 
 
Vi behöver nya sakkunniga för det ständigt utvecklande beskattningsarbetet. Kom med! 

Lediga arbetsplatser

Våra lediga arbetsplatser publiceras i tjänsten Valtiolle.fi. 

Avlöning

Våra löner baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad och den individuella arbetsprestationen. 

När du skriver en ansökan

Beskriv dina kunskaper klart och koncist. 

Dags för intervju

Så här kan du förbereda dig inför en intervju. 

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2024