Begäran om de egna personuppgifterna (8235r)

Begäran om att få de egna personuppgifterna från Skatteförvaltningen.

Blanketten kan lämnas in i Skatteförvaltningens samtliga verksamhetsenheter. Blanketten kan också skickas med posten.