Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Offentliga beskattningsuppgifter

Beskattningshandlingarna och uppgifterna i dem är i regel sekretessbelagda, eftersom de innehåller uppgifter om en enskild kunds ekonomiska ställning och privatliv. 

I lagstiftningen uppräknas särskilt de handlingar och register som gäller beskattningen och som är offentliga. Genom att föreskriva att uppgifterna är offentliga har man bland annat velat stöda öppenhet och samhällelig diskussion om beskattningen. 

Offentliga är exempelvis förteckningen över offentliga inkomstbeskattningsuppgifter, offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter, förskottsuppbördsregistret, registret över momsskyldiga samt företags- och organisationsdatasystemet. 

Sidan har senast uppdaterats 25.9.2013