Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Dataskydd och offentlighet

För att verkställa beskattningen samlar Skatteförvaltningen in, registrerar och behandlar personuppgifter. Beskattningsuppgifter är i regel sekretessbelagda. Offentliga är endast de handlingar och register som särskilt anges i lag.

Sidan har senast uppdaterats 27.5.2019