Skatteförvaltningens strategi 2019–2024

Verksamhetsidé

Vi genomför beskattningen till rätt belopp och vid rätt tidpunkt för att finansiera samhällets funktioner.
 • Vi säkerställer inflödet av skatteintäkter för samhällets bruk genom att heltäckande inhämta och utnyttja beskattningsuppgifter.
 • Vi bekämpar grå ekonomi och avlägsnar på så sätt osund konkurrens.
 • Vi ser till att vår verksamhet ger resultat och fungerar säkert.
 • Vi satsar på vår personals kunnande och arbetsgemenskapens välbefinnande.
 • Vår verksamhet är harmoniserad och effektfull.
 • När det är lätt att sköta skatteärenden och beskattningen verkställs rättvist leder det till en positiv kunderfarenhet.

Värderingar

Våra värderingar är:

 • Förtroende
 • Samarbete
 • Förnyelse
   

Målsättningar

Våra strategiska målsättningar är

 • säkrat inflöde av skatteintäkter
 • rättvist verkställd beskattning
 • en positiv kunderfarenhet

För att vi ska uppnå målsättningarna förutsätts det att vi behärskar olika fenomen, riktar handledningen och övervakningen rätt, att verksamheten är effektfull och kan påverka hela verksamhetsmiljön på ett omfattande sätt.

Under de närmaste åren kommer vi att koncentrera oss på analys och artificiell intelligens, automatiska processer och internationellt samarbete samt gränssnitt, att insamla uppgifter och att utnyttja dem. Vårt kunnande och vår verksamhetsmodell ska vid behov även möjliggöra snabba förändringar.

Riktlinjer som styr Skatteförvaltningens verksamhet

Tillvägagångssätt

 • Vi förbättrar vår verksamhets smidighet: vi ökar självstyrningen och utnyttjar stegvis nya verksamhetsmodeller.
 • Med processtyrning på Skatteförvaltningens nivå säkrar vi beskattningens funktionssäkerhet, effektivitet och enhetlighet.

Kundrådgivning

 • Vi inkluderar våra kunder i utvecklingen av våra tjänster och vår verksamhet.
 • Vi underlättar våra kunders verksamhet genom att utveckla våra tjänster tillsammans med våra samarbetsparter.

Personalens kompetens

 • Den strategiska personalplanen utgör grunden för utvecklingen av kompetensen och rekryteringarna.
 • Vi satsar på att förstå kundens helhetssituation i uppgifterna och kunnandet.

Ledning

 • Skatteförvaltningen leds genom gemensamma målsättningar. Målsättningarna för den operativa verksamheten och utvecklingen kommer från strategin.
 • Vi medverkar systematiskt och målinriktat i både inhemska och internationella samarbetsforum.

Resursfördelning

 • Vi reserverar minst 75 % av årsverkena till Skatteförvaltningens basverksamhet och utvecklingen av den.
 • Vi riktar våra resurser på basis av bevisad genomslagskraft och till strategiska utvecklingshelheter.

Vision

Vi skapar den bästa beskattningen – tillsammans

Skatteförvaltningen är en av föregångarna inom den digitala ekonomin. Vi har införlivat våra tjänster i tredje parters affärsverksamhetsplattformar. Kunden behöver inte tänka på beskattningen eftersom beskattningen sker där transaktionen som ska beskattas uppstår. På detta sätt har beskattningen enkelt införlivats med människornas vardag. Skattefelet har minskat och samhällets finansiering är säkrad.