Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens år 2023: För ansvarsfulla skattebetalare

Förord av generaldirektör Markku Heikura

 Vi vill förstärka god förvaltning, hindra intressekonflikter och säkra att våra arbetstagare är oberoende. Ansvarsfullhet är en del av vår vardag på Skatteförvaltningen. 

Läs mer: Förord av generaldirektör Markku Heikura

Vårt hållbarhetsarbete

Vi hjälper skattebetalarna att agera ansvarsfullt och rätt. Vi samarbetar aktivt med intressentgrupperna för att utveckla vår verksamhetsmiljö.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
Hållbarhetsrapporten i pdf-format

Smidig service och kommunikation

Vår verksamhet baserar sig på genuin kundorientering, kundförståelse och kunddelaktighet. Vi vill förfara på så sätt att det är så enkelt och smidigt som möjligt att sköta skatteärenden.

Läs mer: Positiv kundupplevelse

Vi bedriver verksamhet jämlikt och öppet

Med rättvist verkställande av beskattningen avses att vår verksamhet är enhetlig, av hög kvalitet och förutsägbar ur kundernas synvinkel på ett riksomfattande plan.

Läs mer: Rättvist verkställd beskattning

Vi bekämpar grå ekonomi

Vår viktigaste uppgift är att se till att samhället får tillgång till skatteintäkterna. Vi bekämpar grå ekonomi och undanröjer därmed osund konkurrens.

Läs mer: Säkerställande av skatteintäkter

Samarbete i Finland och på internationell nivå

Vi samarbetar med våra intressenter genom att beakta deras behov och mål samt involvera dem i utvecklingen av våra tjänster.

Läs mer: Samarbete och partnerskap

Vi tar hand om personalen och miljön

Verksamhetens avtryck består av de negativa ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser som organisationen och dess verksamhet medför för omvärlden. Ett av målen med vårt hållbarhetsarbete är att minimera sådana negativa konsekvenser.

Läs mer: Hållbarhetsavtryck

Skatteförvaltningen i korthet

Skatteförvaltningens uppgift är att genomföra beskattningen till rätt belopp och vid rätt tidpunkt och därmed säkerställa finansieringen av samhällets funktioner.

Läs mer: Skatteförvaltningen i korthet

De viktigaste siffrorna

Sidan har senast uppdaterats 25.4.2024