Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens verksamhet

Skatteintäkterna utgör den offentliga ekonomins viktigaste inkomstkälla.

Om beskattningen i Finland bestäms i Riksdagen, i Europeiska unionen och i kommunerna. Beskattningen regleras av skattelagar, som förbereds i finansministeriet och antas av Riksdagen. 

Skatteförvaltningen står under finansministeriet. Skatteförvaltningen samlar in ungefär 95 % av alla skatter och avgifter av skattekaraktär. Utöver Skatteförvaltningen samlar Tullen och Traficom också in skatter och avgifter.

Vi säkrar inflödet av skatteintäkter

Skatteförvaltningens uppgift är att genomföra beskattningen till rätt belopp och vid rätt tidpunkt och därmed säkerställa finansieringen av samhällets funktioner. Varje månad vidareförmedlar vi de influtna skatterna till dem som tillhandahåller samhällets tjänster: staten, kommunerna, Folkpensionsanstalten, församlingarna och skogsvårdsföreningarna.

Vi jobbar på ett kundorienterat sätt

Kundorientering styr vår verksamhet: Vi använder information om kundförståelse i vår verksamhet, handledning och utveckling så att kundens verksamhet underlättas och skatteintaget säkras. 

Våra kunder är privatpersoner samt företag och samfund. Vårt mål är att hjälpa kunderna att förfara på egen hand och på rätt sätt i skattefrågor. Vår viktigaste elektroniska servicekanal är MinSkatt-tjänsten.

Vi förbättrar vår verksamhet kontinuerligt

Vi förnyar ständigt vårt kunnande och satsar på att förstå kundens helhetssituation. Vi riktar våra resurser utifrån verifierat genomslag. Vi leder med mål, information och ett coachande grepp. Vi förbättrar smidigheten i vår verksamhet genom att öka självstyrningen och utnyttja modeller för dynamisk utveckling. 
 

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2024