Verksamhet

Skatteförvaltningen tar hand om sitt samhällsansvar på många olika sätt. Minimeringen av skattefelet och bekämpningen av grå ekonomi utgör viktiga delar av Skatteförvaltningens verksamhet. Den nya beskattningsprogramvaran säkerställer å sin sida att beskattningen fungerar utan störningar även under kommande år.