Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Verksamhet

Skatteintäkterna utgör den offentliga ekonomins viktigaste inkomstkälla.

Om beskattningen i Finland bestäms i Riksdagen, i Europeiska unionen och i kommunerna. Beskattningen regleras av skattelagar, som förbereds i finansministeriet och antas av Riksdagen.

Skatteförvaltningen står under finansministeriet. Skatteförvaltningen samlar in ungefär 95 % av alla skatter och avgifter av skattekaraktär. Utöver Skatteförvaltningen samlar Tullen och Traficom också in skatter och avgifter.

Föregripande handledning, god service och en trovärdig skatteövervakning tryggar skatteinkomsternas inflöde till så fullt belopp som möjligt.

Skatteförvaltningen tar hand om sitt samhällsansvar på många olika sätt. Minimeringen av skattefelet och bekämpningen av grå ekonomi utgör viktiga delar av Skatteförvaltningens verksamhet. Den nya beskattningsprogramvaran säkerställer å sin sida att beskattningen fungerar utan störningar även under kommande år.

Sidan har senast uppdaterats 27.5.2019