Uppgifter om kunder och intressentgrupper för utveckling av Skatteförvaltningens tjänster

REGISTERBESKRIVNING enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER Kontaktuppgifter för kunden eller en representant för en intressentgrupp för utveckling av Skatteförvaltningens tjänster
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001

Besöksadress:
Registratorskontoret
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifterna används när användarna av tjänster inbjuds för att delta i utvecklandet av Skatteförvaltningens tjänster. Dessa uppgifter används endast för att utveckla tjänsterna.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Kontaktuppgifter som kunden eller en representant för en intressentgrupp har gett på särskild begäran.
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Uppgifterna lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.

GRUPPER SOM REGISTRERAS

Skatteförvaltningens kunder

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

  • För att Skatteförvaltningen kan ta kontakt
  • Telefonnummer och e-postadress som kunden eller en representant för en intressentgrupp har gett för detta ändamål
  • E-postadress (vid behov)
  • Ort (vid behov)
  • Kriterier som gäller användarens lämplighet separat för varje tjänst

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken