Skattekorts- och förskottsskatteregistret

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Skattekorts- och förskottsskatteregistret
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Verkställande av förskottsinnehållning, förskottsbetalning och inkomstbeskattning

Behandling av respons

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Personer som mottagit ett skattekort och/eller personer som har inkomst som omfattas av förskottsbetalningen
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

Individualiseringsuppgifter om kunden

Kontaktinformation

Grunduppgifter som behövs vid beräkning av kundens skattekort och vid beräkning av förskottsskatt

Uppgifter om förskottsbetalningen

Uppgifter om förvärvsinkomster och förskottsinnehållningar på dem

  • uppgifter om löneinkomst
  • uppgifter om sociala förmåner
  • uppgifter om pensioner
  • uppgifter om sjöarbetsinkomst
  • uppgifter om övriga förvärvsinkomster

Uppgifter om kapitalinkomster och förskottsinnehållningar på dem

Avdragsuppgifter

Uppgifter som lämnats för förskottsuppbörden för det följande året

Uppgifter om ändring av skattekortet

Uppgifter om rättelse av förskott

Uppgifter om skattebelopp

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken