Skattekontot

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Skattekontot
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Kontroll av deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

Behandling av respons

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS De som deklarerar som betalar skatter på eget initiativ
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

Den skattskyldiges individualiseringsuppgifter

Skattekontots referensnummer och skattekontots styruppgifter

Betalningar som räknats den skattskyldige till godo och andra krediteringar

Av den skattskyldige deklarerade skatter på eget initiativ och ändringar av dem

Av Skatteförvaltningen debiterade skatter, avgifter och räntor samt ändringar av dem

Förpliktelser och krediteringar som tagits bort från skattekontot

Uppgifter om användningen av betalningar och andra krediteringar på skattekontot som betalning av förpliktelser

Meddelanden till den skattskyldige om obetalda förpliktelser

Uppgifter i anslutning till beslut på skattekontot och uppgifter i anslutning till behandlingen av dessa beslut

Uppgifter om skickandet av brev och skattekontoutdrag till den skattskyldige

Uppgifter i anslutning till inlämnande av periodskattedeklaration på webbtjänsten Skattekonto

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken