Registret över försäkringsförmåner som deklarerats för arvs- och gåvobeskattningen

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Registret över försäkringsförmåner som deklarerats för arvs- och gåvobeskattningen
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Verkställande av arvs- och gåvobeskattningen
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Försäkringsprestationer från försäkringsbolagen som tas i beaktande vid arvs- och gåvobeskattningen (Lagen om skatt på arv 28 a §)
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.
GRUPPER SOM REGISTRERAS Arvlåtarna, gåvogivarna,
arv- och gåvotagarna
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS Försäkringstagarens individualiseringsuppgifter

Förmånstagarens individualiseringsuppgifter

Försäkringsuppgifterna

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken