Punktskattesystem

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Punktskattesystem
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325
00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inlämnande av beskattnings- och återbäringsbeslut samt behandling av skattskyldigas tillfälliga säkerheter.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över information som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS

Personkunder som har punktskattetillstånd eller som har registrerats som punktskattskyldiga.

 • tillståndshavare
  • godkänd upplagshavare
  • registrerad avsändare
  • registrerad mottagare
  • skatterepresentant
 • personer som har ansökt om att bli skattskyldiga
 • andra perioddeklaranter
 • tillfälligt registrerade mottagare
 • oregistrerade skattskyldiga
UPPGIFTSGRUPPER
 • kundens för- och efternamn
 • personbeteckning
 • adressuppgifter
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • kontonummer

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken