Gåvobeskattningens databas

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Gåvobeskattningens databas
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Verkställande av gåvobeskattning
§ Gåvoskattedeklaration som lämnats in för verkställande av gåvobeskattning med stöd av 27 § i lagen om skatt på arv och gåva
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Uppgifter lämnas inte ut utanför skatteförvaltningen.
GRUPPER SOM REGISTRERAS Gåvotagare samt gåvogivare
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS Uppgifter som identifierar gåvotagaren
Uppgifter som identifierar gåvogivaren
Uppgifter som gåvotagaren gett för identifieringen av gåva och gåvans gängse värde

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken