Finseed kund- och tillståndsregister (nationellt system i Finland för punktskatteskyldiga)

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Finseed kund- och tillståndsregister (nationellt system i Finland för punktskatteskyldiga)
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325
00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Verkställande av punktbeskattning

Beviljande av punktskattetillstånd och registrering av registreringsuppgifter samt lagring av uppgifter i anslutning till dessa.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över information som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS

Personkunder som har punktskattetillstånd eller som har registrerats som punktskattskyldiga.

 • tillståndshavare
  • godkänd upplagshavare
  • registrerad avsändare
  • registrerad mottagare
  • skatterepresentant
 • personer som har ansökt om att bli skattskyldiga
 • andra perioddeklaranter
 • tillfälligt registrerade mottagare
UPPGIFTSGRUPPER

Basuppgifter om kunden

 • Namnuppgifter
 • Kundbeteckning
  • finländskt FO-nummer eller
  • utländskt FO-nummer eller
  • finländsk personbeteckning eller
  • utländsk personbeteckning
 • Adress- och kontaktuppgifter
 • Kontaktuppgifter för EMCS-kontaktperson
 • Språk som används vid kontakter och beslut

Tillstånds- och registreringsuppgifter

 • Punktskattenummer
 • Uppgifter om tillståndets giltighet
 • Uppgifter om skatteupplag
 • Kontaktuppgifter gällande tillstånd
 • Produktuppgifter

Uppgifter om skatteobjekt

 • Skattegrupp
 • Tillståndets diarienummer
 • Skatteobjektets nummer
 • Skatteperiodens längd
 • Skatteobjektets giltighet
 • Skatteobjektets namn och adressuppgifter
 • Uppgifter om kontaktperson
 • Uppgifter för postning av beslut och kontakt

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken