Elektroniskt nyhetsbrev

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER

Beskattningens datasystem

DELREGISTER

Elektroniskt nyhetsbrev

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Handledning av kunder

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Förteckning över informationskällor

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Förteckning över uppgifter som lämnas ut

GRUPPER SOM REGISTRERAS

Prenumeranter av elektroniskt nyhetsbrev

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

E-postadress som anmälts av kunden

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken