Debiteringsberäkningens databas

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Debiteringsberäkningens databas
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Beräkning av skattebelopp som skall betalas och återbäras
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Personkunder
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS undens uppgifter

Individualiseringsuppgifter om skatten

Uppgifter om de beräknade skatterna, avgifterna, återbäringarna och påföljderna

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken