6B Skattedeklaration för näringsverksamhet – Samfund (3052r)

 • aktiebolag och andelslag 
 • icke-ömsesidiga fastighetsbolag 
 • andelsbanker och sparbanker 
 • ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar 
 • pensionsstiftelser.

Från och med skatteåret 2017 ska utländska samfund och filialer använda deklarationsblankett 6U. 

Deklarera på webben

Lämna skattedeklarationen i MinSkatt

Det går också att lämna skattedeklarationen som en fil i webbtjänsten Ilmoitin.fi. Du kan skapa filen i ert ekonomiprogram om det har denna funktion. Lämna alltid elektroniskt även de bokslutshandlingar som behövs.

Läs mer om elektroniska skattedeklarationer

När får man använda en pappersblankett?

Skattedeklarationen får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Om du lämnar skattedeklarationen på en pappersblankett behöver du inte ansöka om ett särskilt tillstånd eller uppge orsaken på förhand. Men i samband med en skattekontroll kan Skatteförvaltningen fråga varför ansökan lämnades in på papper.

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.

Observera följande när du fyller i skattedeklarationen:

  • Om du tänker skicka skattedeklarationen med posten, lönar det sig att fylla i blanketten på dator innan du skriver ut den. Det är viktigt att uppgifterna fylls i tydligt eftersom blanketterna läses maskinellt. 
  • Om du deklarerar på pappersblankett, häfta ihop bokslutsuppgifterna som ska förmedlas till handelsregistret med blankett 63r (Bokslutsuppgifter till Skatteförvaltningen och handelsregistret) så att blanketten ligger överst som pärmblad. 
  • Blankett 62r (Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar) ska fyllas i alltid då samfundet har egendom som ska deklareras – även om inga avskrivningar eller reserveringar har gjorts under skatteåret. Fyll i även andra bilageblanketter efter behov.