Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet – samfund (3052r)

  • aktiebolag och andelslag 
  • icke-ömsesidiga fastighetsbolag 
  • andelsbanker och sparbanker 
  • ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar 
  • pensionsstiftelser
  • allmänt skattskyldiga utländska samfund.

Utländska samfund och filialer använda deklarationsblankett 6U. 

Deklarera på webben

Lämna skattedeklarationen i MinSkatt

Du kan också att lämna skattedeklarationen som en fil i webbtjänsten Ilmoitin.fi. Du kan skapa filen i ert ekonomiprogram om det har denna funktion. 

Lämna alltid elektroniskt även de bokslutshandlingar som behövs.

Obs! Du får lämna en pappersblankett endast av särskilda skäl om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt (exempelvis på grund av tekniska hinder).

Observera följande om du använder en pappersblankett:

  • fyll i blanketten tydligt eftersom uppgifterna läses maskinellt. 
  • bifoga blankett 63r som pärmblad till bokslutsuppgifterna som ska förmedlas till handelsregistret.
  • fyll alltid i blankett 62r om samfundet har egendom som ska deklareras – även om inga avskrivningar eller reserveringar har gjorts under skatteåret.
Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023