12A Utredning av avskrivningar som inte dragits av i beskattningen (3016r)

Den här blaketten fylls i om bolaget vill i beskattningen dra av sådan avskrivning som tidigare har dragits av i bokföringen men inte i beskattningen. Blanketten fylls i också om det för bolaget under skatteåret uppkommer ny avskrivning som inte dragits av i beskattningen (s. k. hyllavskrivning).

Använd e-tjänster

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten tillsammans med skattedeklarationen.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT