Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

12A Utredning av avskrivningar som inte dragits av i beskattningen (3016r)

Den här blaketten fylls i om bolaget vill i beskattningen dra av sådan avskrivning som tidigare har dragits av i bokföringen men inte i beskattningen. Blanketten fylls i också om det för bolaget under skatteåret uppkommer ny avskrivning som inte dragits av i beskattningen (s. k. hyllavskrivning).

Deklarationen kan lämnas in antingen i e-tjänsten MinSkatt eller som en fil via Ilmoitin.fi.

Om du deklarerar på nätet behöver du inte returnera pappersblanketterna.

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten tillsammans med skattedeklarationen.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2024