Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

18 Förteckning på fastigheter som hör till samfunds anläggningstillgångar (3021r)

I den här blanketten specificeras fastigheterna som samfundet äger och som hänför sig till andra tillgångar än omsättnings- eller placeringstillgångar. Bilageblankett till huvudblanketterna 6B, 6, 6U och 4. 

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT