70 Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning (3091r)

Med blankett 70 yrkar man på avräkning i inkomstbeskattningen i Finland av skatter som har betalts till utlandet. Blanketten fylls i då bolaget har under skatteåret betalt utländska skatter samt i sådana situationer där utländsk skatt inte har kunnat avräknas året innan. Bilageblankett till huvudblanketterna 4, 6, 6B och 6U.

Deklarera elektroniskt:

Skicka pappersblanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT