Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

70 Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning (3091r)

Med blankett 70 yrkar man på avräkning i inkomstbeskattningen i Finland av skatter som har betalts till utlandet. Blanketten fylls i då bolaget har under skatteåret betalt utländska skatter samt i sådana situationer där utländsk skatt inte har kunnat avräknas året innan.

Deklarationen kan lämnas in antingen i e-tjänsten MinSkatt eller som en fil via Ilmoitin.fi.

Om du deklarerar på nätet behöver du inte returnera pappersblanketterna.

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten tillsammans med skattedeklarationen 5 eller 6A. Returadressen finns på skattedeklarationsblanketten.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten tillsammans med huvudblanketten 4, 6, 6B eller 6U till adressen

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023