Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

75 Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands (3098r)

Med denna blankett anmäls resultatet av ett fast driftställe som finns på utlandet. Med blanketten anmäls också förlusterna för tidigare år av ett bolagiserat utländskt fast driftställe, som läggs till moderbolagets resultat (Inkomstskattelagen 123 b §).

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT