Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

75 Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands (3098r)

Med denna blankett anmäls resultatet av ett fast driftställe som finns på utlandet. Med blanketten anmäls också förlusterna för tidigare år av ett bolagiserat utländskt fast driftställe, som läggs till moderbolagets resultat (Inkomstskattelagen 123 b §).

Deklarera i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna elektroniskt också som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi.

Obs. Om du lämnar uppgifterna på nätet returnerar du inte pappersblanketterna.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023