Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

73 Specifikation av dividendinkomster och övriga poster av vinstutdelningsnatur (3096r)

Med denna blankett specificeras dividenderna som den skattskyldige har fått. Blanketten fylls likväl i endast om den skattskyldige har även andra helt skattefria dividender än sådana som har fåtts från Finland. Bilageblankett till huvudblanketterna 4, 6, 6B, 6U och 6C.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT