73 Specifikation av dividendinkomster och övriga poster av vinstutdelningsnatur (3096r)

Med denna blankett specificeras dividenderna som den skattskyldige har fått. Blanketten fylls likväl i endast om den skattskyldige har även andra helt skattefria dividender än sådana som har fåtts från Finland. Bilageblankett till huvudblanketterna 4, 6, 6B, 6U och 6C.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023