81 Redogörelse för nettoränteutgifter (3009r)

Med denna blankett deklareras nettoränteutgifter för skatteåret och den avdragbara andelen av dem, om nettoränteutgifterna för bolaget överskrider 500 000 euro och inget av villkoren i punkt 2 på blanketten uppfylls för bolaget.

Med denna blankett kan bolaget yrka på avdrag för oavdragbara nettoränteutgifter också för tidigare skatteår.

Skicka pappersblanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT