Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

81 Redogörelse för nettoränteutgifter (3009r)

Med denna blankett deklareras nettoränteutgifter för skatteåret och den avdragbara andelen av dem, om nettoränteutgifterna för bolaget överskrider 500 000 euro och inget av villkoren i punkt 2 på blanketten uppfylls för bolaget.

Med denna blankett kan bolaget yrka på avdrag för oavdragbara nettoränteutgifter också för tidigare skatteår.

Uppgifterna kan lämnas antingen i MinSkatt eller som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi.

Om du lämnar uppgifterna på nätet behöver du inte returnera pappersblanketterna.

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten tillsammans med skattedeklarationen.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023