81 Redogörelse för nettoränteutgifter i näringsverksamheten (3009r)

Med denna blankett används för att deklarera nettoränteutgifterna för skatteåret och deras icke-avdragsgilla andel, om bolagets nettoränteutgifter överstiger 500 000 euro och bolaget har ränteutgifter på skulder mellan parterna i ett sådant intressegemenskap som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (ISkL 18 a §).

Skicka pappersblanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT