Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

66 Utredning av koncernförhållandena för skatteredovisning (3085r)

Med den här blanketten lämnar koncernens moderbolag en utredning om koncernförhållanden för redovisning av skatter.

Deklarationen skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT