Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

63 Bokslutsuppgifter till Skatteförvaltningen och handelsregistret (3047r)

Den här anvisningen och blankett 63 ska användas endast om du lämnar bokslutsuppgifterna till Skatteförvaltningen på papper.

Blankett 63 ska alltid lämnas in som pärmblad när samfund som lämnar in skattedeklaration 6B lämnar bokslutsuppgifterna till Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen (PRS) på papper. Blankett 63 och bokslutshandlingarna ska häftas ihop. Den häftade bokslutshelheten ska lämnas in såsom bilaga till skattedeklarationen.

Skatteförvaltningen förmedlar alla de dokument som bifogats till blankett 63 till PRS, som publicerar dem i handelsregistret. Exempelvis en verksamhetsberättelse som lämnas in till Skatteförvaltningen publiceras i handelsregistret, även om företaget inte är skyldigt att upprätta verksamhetsberättelse. Om bolaget bifogar även andra handlingar till bokslutsuppgifterna, förmedlas även dessa för publicering (t.ex. bolagsstämmans protokoll).

Blankett 63 ska lämnas in också när bokslutsuppgifterna kompletteras efter det att skattedeklarationen redan lämnats in. Skicka blankett 63 och bilagorna till följande adress:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

OBS! Om du lämnar blanketten som bilaga till skattedeklarationen, fyll i uppgifterna om vinstutdelning på blankett 6B.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2024