7M Specifikation av samfundets och den samfällda förmånens resultat från jordbrukets förvärvskälla (3077r)

Med den här blanketten anmäls intäkterna och utgifterna av samfundets jordbruks förvärvskälla.

Med blanketten anmäls i regel endast skattepliktiga intäkter och i beskattningen avdragbara utgifter om det på blanketten inte finns ett särskilt ställe för bokföringsenliga poster. Resultatet eller förlusten av jordbrukets förvärvskälla beräknas i sin helhet på den här blanketten och uppgifter om inkomstkällan antecknas inte på andra blanketter.

Blanketten ska skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT