Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

7M Specifikation av samfundets och den samfällda förmånens resultat från jordbrukets förvärvskälla (3077r)

Med den här blanketten anmäls intäkterna och utgifterna av samfundets jordbruks förvärvskälla.

Med blanketten anmäls i regel endast skattepliktiga intäkter och i beskattningen avdragbara utgifter om det på blanketten inte finns ett särskilt ställe för bokföringsenliga poster. Resultatet eller förlusten av jordbrukets förvärvskälla beräknas i sin helhet på den här blanketten och uppgifter om inkomstkällan antecknas inte på andra blanketter.

Blanketten ska skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT