Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

77 Uträkning av resultatet från näringsverksamhet (3071r)

Den här blanketten är avsedd för kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsanstalter.

Resultatet från näringsverksamheten räknas ut så, att utgångspunkten är den vinst eller förlust i bokföringen, i vilken de korrigeringar som beror på avvikelserna mellan bokföringen och beskattningen görs.

Också resultatet från pensionsstiftelsernas och pensionskassornas näringsverksamhet kan räknas ut med blanketten.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 7.3.2022