77 Uträkning av resultatet från näringsverksamhet (3071r)

Den här blanketten är avsedd för kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsanstalter.

Resultatet från näringsverksamheten räknas ut så, att utgångspunkten är den vinst eller förlust i bokföringen, i vilken de korrigeringar som beror på avvikelserna mellan bokföringen och beskattningen görs.

Också resultatet från pensionsstiftelsernas och pensionskassornas näringsverksamhet kan räknas ut med blanketten.

Blanketten skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT