65 Utredning av de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är mist 10 % samt av givet och mottaget koncernbidrag (3084r)

Med denna blankett anmäls aktier eller andelar som samfundet ägar i ett annat bolag eller i en annan sammanslutning, om ägarandelen är minst 10 % eller om samfundet har fått eller gett koncernbidrag.

Deklarationer skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023