79 Yrkande om utbildningsavdrag inom näringsverksamhet (3008r)

Med denna blankett kan arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet begära utbildningsavdrag i inkomstbeskattningen. Bestämmelser om utbildningsavdraget finns i 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Använd e-tjänster

Lämna blanketten på nätet (lomake.fi)

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketten skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT