79 Yrkande om utbildningsavdrag inom näringsverksamhet (3008r)

Med denna blankett kan arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet begära utbildningsavdrag i inkomstbeskattningen. Bestämmelser om utbildningsavdraget finns i 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten tillsammans med skattedeklarationen.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT