Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

79 Yrkande om utbildningsavdrag inom näringsverksamhet (3008r)

Med denna blankett kan arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet begära utbildningsavdrag i inkomstbeskattningen. Bestämmelser om utbildningsavdraget finns i 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Deklarera i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna elektroniskt också som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi.

Obs. Om du lämnar uppgifterna på nätet returnerar du inte pappersblanketterna.

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten tillsammans med skattedeklarationen.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023