Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

8A Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund (3079r)

Med den här blanketten görs s. k. värdejämförelse mellan bolagets oavskrivna anskaffningsutgifter och jämförelsevärden (tidigare beskattningsvärden) för värdepapper, som hör till bolagets andra tillgångar än omsättnings- och placeringstillgångar. Jämförelsen görs av alla offentligt noterade värdepapper, andelar i placeringsfonder och icke noterade aktier.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023