7A Specifikation av samfunds resultat från personlig förvärvskälla (3078r)

Med den här blanketten anmäls intäkterna och utgifterna av samfundets personliga förvärvskälla. Med blanketten anmäls också vinster och förluster för överlåtelse av egendom som hör till personlig förvärvskälla.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023