Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

71A Skattefria överlåtelsevinster och i beskattningen oavdragbara överlåtelseförluster (3057r)

Den här blanketten är avsedd för aktiebolag, andelslag, sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag (likväl inte kapitalplaceringsbolag).

Med blanketten anmäls skattefria överlåtelse- och upplösningsvinster samt sådana överlåtelse- och upplösningsförluster som inte är avdragsgilla i beskattningen och som uppkommit av till näringsverksamhetens förvärvskälla hänförliga anläggningstillgångsaktier som har sålts eller överlåtits på annat sätt under skatteåret.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT