Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

78 Utredning om internprissättning (3054r)

Med blanketten lämnas in en utredning om sådana affärstranskationer om vilka dokumentering av internprissättning ska upprättas (14a § i L om beskattningsförfarande).

I blanketten antecknas inte uppgifter om ärenden som ansluter sig till internprissättningsförfaranden.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2024