71B Skattepliktiga överlåtelsevinster och i beskattningen avdragbara överlåtelseförluster (3058r)

Den här blanketten är avsedd för aktiebolag, andelslag, sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag (likväl inte kapitalplaceringsbolag).

Med blanketten anmäls skattepliktiga överlåtelse- oxh upplösningsvinster samt sådana överlåtelse- och upplösningsförluster som är avdragsgilla i beskattningen och som uppkommit av till näringsverksamhetens förvärvskälla hänförliga anläggningstillgångsaktier eller sammanslutningsandelar som har sålts eller överlåtits på annat sätt under skatteåret.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023