Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

74 Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund (3097r)

Blanketten fylls i av en skattskyldig på vilken tillämpas Lagen ombeskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994).

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten tillsammans med skattedeklarationen.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT