74 Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund (3097r)

Blanketten fylls i av en skattskyldig på vilken tillämpas Lagen ombeskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994).

Blanketten skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT