Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

74 Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund (3097r)

Blanketten fylls i av en skattskyldig på vilken tillämpas Lagen ombeskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994).

Deklarera i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna elektroniskt också som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi

Obs. Om du lämnar uppgifterna på nätet returnerar du inte pappersblanketterna.

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten tillsammans med skattedeklarationen.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023