Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

67 Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (3083r)

Med denna blankett kan företag och organisationer begära tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025).

Uppgifterna kan lämnas antingen i MinSkatt eller som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi.

Om du lämnar uppgifterna på nätet behöver du inte returnera pappersblanketterna.

Om skattedeklarationen lämnas på papper, ska aktiebolag och andra samfund skicka skattedeklarationen med bilagor till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten med skattedeklarationen.