Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Näringsförluster i samband med nedläggning

Om förluster för en näringsidkare eller en yrkesutövare har fastställts som förluster från en näringsförvärvskälla är det inte längre möjligt att dra av dessa från kapitalinkomsterna. Undantaget är en situation där näringsverksamheten läggs ned. I så fall kan även fastställda förluster dras av från kapitalinkomsterna.

När en näringsverksamhet läggs ned, kan en enskild näringsidkare eller ett dödsbo dra av de förluster som har fastställts för en näringsförvärvskälla från sina kapitalinkomster. Avdraget kan göras om förlusterna i annat fall inte skulle dras av p.g.a. nedläggningen av näringsverksamheten.

Fastställda förluster dras av från skatteårets kapitalinkomster

De fastställda näringsförlusterna dras av från skatteårets kapitalinkomster efter övriga avdrag. De fastställda förlusterna dras alltså inte av från nettokapitalinkomsten, så som fallet är om det handlar om en förlust som inte ännu har fastställts.

Om en företagare senare återupptar verksamheten och det fortfarande finns fastställda förluster för förvärvskällan, kan han eller hon dra av dessa från inkomsterna av den nya företagsverksamheten.

Förluster kan dras av i 10 år. Tiden förlängs inte på grund av att man övergår till att dra av en förlust som har fastställts för en förvärvskälla från kapitalinkomsten under skatteåret med anledning av att verksamheten läggs ned.

Företagarmakar lägger ned en gemensam verksamhet

Om ett äkta par lägger ned en näringsverksamhet som de har bedrivit tillsammans, kan de dra av förluster som har fastställts för en näringsförvärvskälla från sina kapitalinkomster. Förlusterna delas mellan makarna enligt deras arbetsinsats. Arbetsinsatsen fastställs enligt den situation som råder under nedläggningsåret.

Om någondera maken ensam eller båda makarna var för sig fortsätter näringsverksamheten genast efter att den gemensamma verksamheten har lagts ned kan förlusterna från den gemensamma näringsverksamheten dras av från resultatet av den nya näringsverksamheten. Båda makarna kan dra av den egna andelen av förlusterna från den egna nya verksamheten. Den nya näringsverksamheten måste inledas genast.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2019