Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Räknare för lättnad vid den nedre gränsen för moms, räkenskapsperiod börjat 2020

Om ditt företags omsättning understiger 30 000 euro under räkenskapsperioden (12 månader), kan du ansöka om lättnad. Om räkenskapsperioden inte är 12 månader lång omräknar räknaren omsättningen att motsvara omsättningen under 12 månader.

Med denna räknare kan du beräkna lättnaden vid den nedre gränsen för moms, förutsatt att ditt företags räkenskapsperiod har börjat före år 2021.

I det slutresultat som räknaren ger får du alla de uppgifter som du behöver för att ansöka om lättnad i MinSkatt. 

Sidan har senast uppdaterats 31.12.2020