Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Räknare för lättnad vid den nedre gränsen av momsskyldighet

Om ditt företags omsättning under räkenskapsperioden (12 månader) understiger 30 000 euro kan du ansöka om lättnad vid den nedre gränsen av momsskyldigheten. Om räkenskapsperioden inte är 12 månader lång omräknar räknaren omsättningen att motsvara omsättningen under 12 månader.

Du kan beräkna den omsättning som berättigar till lättnad och skattebeloppet med denna räknare om ditt företags räkenskapsperiod har börjat 2021 eller senare. Läs mer: För vilken tid räknas omsättningen? (kapitel 2)


I det slutresultat som räknaren ger finns de uppgifter som du behöver för att ansöka om lättnad i MinSkatt.

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2023