Utländska företag i Finland

Utländska företags skyldigheter är beroende på hurdan verksamhet företaget bedriver, hurdana tillgångar företaget har i Finland och om företaget anses ha ett fast driftställe i Finland. Reglerna för när det anses vara fråga om ett fast driftställe är lite olika i mervärdesbeskattningen och inkomstbeskattningen.

Etablerings- och ändringsanmälan

Företagen ska meddela om inledande av företagsverksamheten, ändringar i företagsverksamheten och nedläggning med en Y-blankett. Du kan lämna uppgifterna med samma blankett såväl till Skatteförvaltningen som till Patent- och registerstyrelsen. Skatteförvaltningen utreder på basis av de inlämnade uppgifterna i vilka register företaget ska införas och om företaget ska anses ha ett fast driftställe i Finland i mervärdesbeskattningen eller inkomstbeskattningen.

Hämta Y-blanketter på adressen www.ytj.fi/svenska.

Betalning av inkomstskatt i Finland

Utländska företag är skyldiga att betala inkomstskatt på sina rörelseinkomster i Finland om de har ett fast driftställe i Finland. Företaget är dock skyldigt att betala skatt för vissa inkomster till Finland även om företaget inte anses ha ett fast driftställe. Sådana inkomster är t.ex. inkomster från uthyrning och försäljning av fastigheter.

Momsskyldighet

Utländska företag ska anmäla sig till registret över momsskyldiga om företaget bedriver momspliktig verksamhet i Finland och det anses ha ett fast driftställe i Finland. Förutom detta ska utländska företag i vissa fall registrera sig som momsskyldig även om de inte har ett fast driftställe i Finland. Utländska företag ska anmäla sig som momsskyldiga t.ex. då de säljer varor eller tjänster till privatpersoner i Finland.

Utländska företag kan frivilligt ansöka om momsregistrering för försäljning i Finland också då de inte är skyldiga att registrera sig.

Arbetsgivarskyldigheter

Ett utländskt företag ska alltid lämna anmälan om löner som det betalat ut till allmänt skattskyldiga arbetstagare i Finland.

Om det utländska företaget har ett fast driftställe i Finland eller om företaget frivilligt har anmält sig till det finländska arbetsgivarregistret, har företaget dessutom samma arbetsgivarskyldigheter som finländska företag.