Utländska företag i Finland

Aktuellt
Obs! Vi följer tills vidare det förenklade förfarandet vid registreringen av utländska arbetstagare. Läs mer i nyheten: En utländsk arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta behöver inte besöka skattebyrån för att få ett skattekort eller skattenummer.

Information om beskattningen för företag inom byggbranschen