Finansbranschen och beskattning

På den här sidan hittar du aktuell information för aktörer inom finansbranschen, såsom kontoförvaltare, värdepappersförmedlare, försäkringsbolag och värdepappersföretag. Läs mer om aktörer inom finansbranschen.

Aktuellt om ändringen av källskattelagen

OECD har publicerat TRACE XML-schemat på OECDs websidan. Skatteförvaltningens schema basera sig på OECDs schemat. Skatteförvaltningens version kommer att ha några nationella undantag. Skatteförvaltningen kommer att publicera sitt eget XML-schema och teknisk tillämpning på våren.

Läs mera om lagändringen

Nyhetsbrev för finansbranschen

Nyhetsbrevet innehåller samlad information om aktuella beskattningsteman för aktörer inom finansbranschen. 

Webbseminarier och evenemang