Det offentliga förvararregistret

I tabellen ser du de registrerade förvarare som har införts i Skatteförvaltningens förvararregister.

Du kan filtrera tabellen efter rubrik eller söka efter registrerade förvarare till exempel med namn eller beteckning.