Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

CESOP: Betaltjänstleverantörers skyldighet att lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar

På den här sidan har vi samlat information om betaltjänstleverantörers skyldighet att lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar.

Aktuellt

  • En betaltjänstleverantör ska i sin rapportering koppla alla betalningstransaktioner för samma konto under samma betalningsmottagare. Valideringen som lagts till i CESOP-systemet kontrollerar att kopplingen har genomförts. Tidigare lämnade anmälningar behöver inte korrigeras. Kommissionen har också publicerat preciserade anvisningar om saken: Additional Clarification on the CESOP Reporting Guidelines

  • Vid behov kan du be om mera information om CESOP per e-post: cesop(a)vero.fi

Sidan har senast uppdaterats 16.5.2024