Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

CESOP: Betaltjänstleverantörers skyldighet att lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar

På den här sidan har vi samlat information om betaltjänstleverantörers skyldighet att lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar.

Aktuellt

  • För närvarande pågår intressentgruppstestningen. Obs! Intressentgruppstestningen pågår fram till den 30 april 2024.

  • De första CESOP-anmälningarna ska lämnas senast den 30 april 2024.

  • Vid behov kan du be om mera information per e-post: cesop(a)vero.fi

CESOP-anmälan

Från och med den 1 januari 2024 har betaltjänstleverantörer inom EU en ny skyldighet att lämna uppgifter som gäller gränsöverskridande betalningstransaktioner. Till exempel banker och kreditinstitut är betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantörerna ska bevara uppgifter om gränsöverskridande betalningar och lämna dem till Skatteförvaltningen kvartalsvis. Skatteförvaltningen skickar uppgifterna till ett centralregister (Central Electronic System of Payments, CESOP) som EU-kommissionen upprätthåller.

Testning

Du kan testa att skicka en CESOP-anmälan både via webbtjänsten testi.ilmoitin.fi och i testgränssnittet ApitamoPKI. För intressentgruppstestning ska du skicka en anmälan om inledning av testning till e-postadressen cesop@vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2024