FATCA, CRS och DAC2

Aktuellt

Allmänt

I enlighet med sina internationella förbindelser utbyter Finland beskattningsuppgifter automatiskt med andra länder. Utbytet av uppgifter effektiviserar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatt.

Årsanmälan

De finska finansiella instituten ska med årsanmälan lämna de uppgifter till Skatteförvaltningen som har fastställts i FATCA-avtalet.

Vanliga frågor

Vanliga frågor om FATCA, CRS och DAC2.